Selskapet har nettopp mottatt svar på sin anke. Der opprettholder Fiskeridirektoratet sitt avslag og sender anken videre til departementet for behandling. – Jeg stiller