Det går frem av et brev departementet har sendt til selskapet. Lovundlaks søkte 16. september 2016 om utviklingstillatelser. Søknad gjaldt tre utviklingstillatelser for å realisere konseptet