De ser ut som skjell, men er egentlig små krepsdyr. Så langt har Planktonic tre konsesjoner for oppdrett av rur.

Nylig fikk de ansatte i Planktonic meldingen om at de får 14,5 millioner kroner fra EU. Pengene skal gå til å videreutvikle levende fôr til ulike typer oppdrettsfisk.

Planen nå er tredelt: Den første delen handler om å få i gang oppdrett av rur i storskala. Rur er råvaren til levendefôret som Planktonic lager.

Produksjon ved merdene

I tillegg skal selskapet, som holder til i Trondheim, utvikle mobile produksjonsenheter.