Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Namdalsavisa (NA).

Det er ikke uten et snev av stolthet daglig leder Tore Holand og produksjonssjef Frank Øren tar med NA på visning av Hydrolicer-anlegget ved Lyngøya på sommerens vakreste dag. På en måned med prøvedrift har det sjøvanns- baserte avlusingssystemet renset 14.000 tonn laks. Og med utmerket resultat.

– Vi i Midt-Norsk Havbruk (MNH) har ikke brukt en dråpe kjemikalier hittil i år, konstaterer daglig leder.

Fra nyttår kapret selskapet også mannen som sammen med Odd Einar Guntvedt har utviklet hele Hydrolicer-konseptet, Frank Øren fra Kolvereid. Øren kommer fra mangeårig ansettelse i Marine Harvest AS, men ifølge Holand er det ingen kniving mellom det lokale og det internasjonale oppdrettsselskapet. Tvert om.

– Utviklinga av Hydrolicer er et samarbeidsprosjekt mellom Marine Harvest, MNH/Bjørøya og Hydroliser Production AS, selskapet til Øren og Grøntvedt, forteller Holand.

Støtter med 25 millioner
Og det er langt fra bare disse tre partene som har tro på nyvinningen. Marine Harvest og Hydroliser Production har søkt patent på systemet. Det er kommet gode signaler på at denne er rett rundt hjørnet. I tillegg er Mattilsynet med på opplegget, og på toppen har Innovasjon Norge støttet doumentasjonen – ikke selve bygging av anlegget – med hele 25 millioner kroner; 10 til MNH og 15 millioner til Marine Harvest.

– Vi synes det er veldig flott at Innovasjon Norge vil være med på å løse ett av hovedproblemene næringa har, sier Holand.

Frank Øren forteller at han gjennom mange år i oppdrettsnæringa så utfordringene lusa ville medføre. Dette var årsaken til at han begynte å tenke ut nye løsninger. Sammen med sin kompanjong har han utviklet alt fra A til Å, både når det gjelder selve flåten og alt utstyret som er på den. Både MNH/Bjørøya og Marine Harvest har de første flåtene med det nye utstyret i drift, men de lokale selskapene var først ut.

– For Midt-Norsk Havbruk sitt anlegg har jeg vært med og planlagt helt ned til detaljnivå, bekrefter Øren.

Satset 60 millioner
Og dette er virkelig et imponerende anlegg. Flåten plasseres mellom ei full og ei tom, rengjort merd. Laksen suges inn, går gjennom seks linjer med rørsystem, renses med sjøvann med overtrykk og undertrykk, går ut av renseanlegget og opp i den nye merden. Bare uhyre sjelden oppstår skader. Veterinær og ansatte sjekker fisken for lus og andre forhold både før den går inn i anlegget og når den går ut. Lusa samles opp.

Midt-Norsk Havbruk har lenge søkt den beste løsningen for mekanisk lusefjerning. Det er fem andre aktører i markedet. Selskapet og samarbeidspartner Bjørøya valgte å satse 60 millioner kroner på uprøvde Hydrolicer, men ingen angrer.

– Men vi tenker fortsatt forebygging i tillegg, med rensefisk – rognkjeks – og skjørt for skjerming av merden, sier Frank Øren.