- Vi må nå bevege oss fra akademia til industrien, sier professor Vincent Eijsink i Foods of Norway i en nyhetssak