Fishglobe søkte om totalt tre utviklingstillatelser. I fjor høst bestemte Fiskeridirektoratet at konseptet Fishglobe V6 falt innunder ordningen med utviklingstillatelser,