Søker oppga i søknaden et kostnadsbudsjett for utvikling av produksjonstanken som tilsa at prosjektet ville koste oppunder 200 millioner frem til første produksjonssyklus i tanken var