– Jeg er kjempefornøyd med tildelingen. Temaet er svært viktig. Nå kan vi lære mer om hvordan sulting påvirker fiskevelferden, sier forsker ved Havforskningsinstituttet, Lars Helge Stien i en pressemelding.

Han leder et av prosjektene Optimising Feed Withdrawal for Safeguarding Fish Welfare, som nettopp har fått nær 10 millioner i støtte fra Forskningsrådet, melder Havforskningsinstituttet.

Sulting av oppdrettsfisk før ulike røkteoperasjoner er vanlig, og målet med prosjektet til Stien er å finne hvilken sultetid som vil gi best mulig fiskevelferd.

Foruten dette prosjektet har også et annet HI-prosjekt fått midler gjennom Forskningsrådets programmer Marinforsk og Havbruk; Resolving impacts of Atlantic cod body size on population replenishment and coastal ecosystem change.

Prosjektet ledes av Esben Moland Olsen og er tildelt 8,7 millioner kroner.

HI er også med på tre andre prosjekter som fikk midler fra Marinforsk:

  • Dynamics of Sexual Selection in a Changing Ocean: Integrating Life History and Local Adaptation, som ledes av NTNU.
  • Ecology and management of the invasive snow crab: Predicting expansion, impacts and sustainability in the Arctic under climate change, som ledes av NIVA.
  • Arctic Marine Evolution: using local adaptation to infer future evolutionary responses of Calanus copepods to a changing environment, som ledes av Norsk Polarinstitutt.

Havbruk-programmet delte i tillegg ut tre postdoktorstipender til Anne-Catrin Adam, Samantha Bui og Thomas Fraser ved HI.