- I oppdrettslaks ser ein no langt mindre av dei «gamle» miljøgiftene som dioksin og