Forskningstorget er en del av Aqua Nor 2021, og der skal fjorten forsknings- og innovasjonsmiljø som er opptatt av forskning og innovasjon innen havbruk være til stede, skriver Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF) i en pressemelding.

Forskningstorget er et konsept som ble etablert under Nor Fishing i 2018, og i år skal det holdes fem miniseminarer. Miniseminarene vil belyse aktuelle temaer med forskningsbasert kunnskap. De fem temaene er:

  • Teknologi for fremtidens havbruk – biologi og teknologi hånd i hånd
  • Havbruk for fremtida – bedre utnyttelse av ressursene
  • Hvordan sikre en frisk og robust fisk?
  • Blir vi kvitt lusa?
  • Miljø og samfunnsutfordringer i havbruk – hvordan kan de løses?

Flere samarbeidspartnere

Fiskeri- og sjømatministeren, Odd Emil Ingebrigtsen (H), åpner Forskningstorget tirsdag 24. august. Åpningen vil bli etterfulgt av miniseminaret «Teknologi for fremtidens havbruk – biologi og teknologi hånd i hånd».

På Forskningstorget blir det mulig å spørre om blant annet status for forskningen, utdanningsmuligheter, prosjektideer og råd om prosjektsøknader, skriver FHF i pressemeldingen.

Årets forskningstorg er et samarbeid mellom Nofima, Sintef Ocean, NORCE, NTNU, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, NMBU, NINA, Akvaplan-niva, FHF, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.