Selskapet leverer anlegg for foredling av restråstoff fra slakteri og filetlinjer, rensing av avløpsvann og tørking av slam. – Kjerneteknologien vår er termisk og mekanisk avvanning, sier administrerende direktør Leif