Nylig var store deler av forskerne innen havbruk samlet på konferansen Havbruk 2022 i Bergen. Med Norges Forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) som arrangør fikk deltakerne høre om de nyeste resultatene fra havbruksforskningen. Men hva med venter i fremtiden?

— I den urolige situasjonen vi er i nå så er det viktig at vi konsoliderer innsatsen innen matproduksjon. Både landbasert og i havbruk som er tema her. Alt dette blir veldig, veldig viktig, sier Christina Abildgaard, direktør for bærekraftig samfunnsutvikling i Forskningsrådet.