– Helt fantastisk, kjempeflott. Det var masse folk og helt supert. Jeg er veldig godt fornøyd, sier Rita Sæther til Intrafish.

Hun er daglig leder ved Havbruksstasjonen i Tromsø, som eies av Nofima og UiT Norges arktiske universitet. Onsdag ble stasjonens nye forskningsanlegg for RAS-teknologi åpnet i Kårvika, der statssekretær Kristina S. Hansen (Ap) og fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen, klippet snoren.

Men gleden stoppet ikke der for Sæther, for statssekretæren hadde også med seg en nyhet. Hun kunne fortelle at Havbruksstasjonen har fått innvilget syv nye forskningstillatelser.

– Det er virkelig også en gladsak, sier daglig leder Sæther om nyheten som kom under åpningen av det nye forskningsanlegget.

Rita Sæther er daglig leder av Havbruksstasjonen i Tromsø, og onsdag ble en spesiell dag for henne. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Nofima

Påklaget avslag

– Vi har hatt én forskningstillatelse siden 1990, og så søkte vi om syv nye i 2017. Det tok en stund før vi fikk svar, og vi fikk avslag fra Fiskeridirektoratet. Vi påklaget avslaget, og saken har ligget til behandling i departementet, sier Sæther.

Sæther sier at de har samarbeidet med Salmar om den ene forskningstillatelsen for å drifte deres biomasse.

– Det er gjennomført veldig gode forsøk, og det er blitt spurt etter flere fra eierne Nofima og UiT, blant annet studentoppgaver. Men når man bare eier en liten del av biomassen man trenger til forsøket, så er man avhengig av at Salmar låner oss resten for å få gjennomført, og det er ikke alltid den kommersielle aktøren er vil ta kjempestore sjanser, som vi forstår, sier Sæther.

Med de nye forskningstillatelsene vil mulighetene være flere.

– Dette har virkelig vært en stor dag, oppsummerer Sæther etter nyheten om forskningstillatelsene og åpningen av det nye anlegget.

Det nye forskningsanlegget inneholder 18 tanker på én kubikk og seks tanker på ni kubikk, alle med hvert sitt resirkuleringssystem. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Nofima

Utdanning og etterutdanning

Sæther beskriver det nye forskningsanlegget som et enormt løft.

– Det er unike fasiliteter med 30 RAS-enheter med tilhørende kar. Det skal gjøre det lett å tilpasse ulike forskningsdesign. Det var deilig å få klipt snoren, sier Sæther.

Anlegget skal også øke kompetansen innen RAS, eller resirkulerende akvakultursystemer.

– For det første vil anlegget bidra i utdanningen av nye studenter, og for det andre skal det være mulig for dem som jobber i næringen til å ta etterutdanning her. Leverandørindustrien skal også kunne være her og teste sine innsatsfaktorer, sier Sæther, og legger til:

– Det skal være mulig å teste ulike problemstillinger og få svar. Det kan settes opp skikkelige, vitenskapelige oppsett.

Flere fra næring, undervisning- og forskningsmiljøet deltok på åpningen av det nye forskningsanlegget til Havbruksstasjonen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Nofima

– Det har vært krevende

Veien frem til åpning har ikke bare vært enkel.

– Det har vært krevende og mye jobb, sier Sæther.

Allerede i 2018 fikk Havbruksstasjonen i Kårvika en bevilgning på 13,5 millioner kroner til etablering av forskningsanlegget fra Troms fylkeskommune. Anlegget hadde da en kostnadsramme på 45 millioner kroner og skulle stå klar i 2020. Slik ble det ikke.

– Vi fikk ganske mye fra fylkeskommunen. Så ble prosjektet litt endret. Opprinnelig var det tegnet 12 RAS-enheter, men dette ble økt til 30, og da blir det en helt annen kostnad og et anlegg som krevde helt andre typer støttesystem, sier Sæther, og legger til:

– Så har det ikke hjulpet at det har vært pandemi, krig og mangel på det ene og det andre i verden. Det var flere som kommenterte at de var imponerte over at vi har fått til dette nå. Det er jeg godt fornøyd med, sier Sæther.

Anlegget på 1350 kvadratmeter kostet nærmere 90 millioner kroner.