Det skriver Teknisk Ukeblad.

Det var i oktober i fjor at Marad Norway fra Sunnmøre fikk patentert oppdrettskonseptet «Fish Farm», et flytende oppdrettsanlegg med faste vegger, dekk og en sentersøyle. Søylen skal inneholde utstyr, pumpesystem, boområde med avfallshåndtering, kontorutstyr, maskinrom og fôrlager.

Hauge Aqua har levert innsigelse mot patentet, og krever at hele patentet kjennes ugyldig fordi de mener det ikke inneholder noe nytt eller noe som skiller seg fra kjent teknikk. De reagerer blant annet på at Marads patent beskriver det de mener er så selvsagte deler av denne typen oppdrettsanlegg at de ikke trenger å vise til kilder for å bevise at det er kjent teknikk.

«Dersom man for eksempel beskriver en bil, så hører det til fagmannens alminnelige kunnskap at den omfatter en mengde standard komponenter som bremser, reservehjul og blinklys. Tilsvarende må man påregne for en marin overflatekonstruksjon», heter det i innsigelsen skriver TU.

Marad har søkt om utviklingstillatelser til konseptet, men i februar fikk selskapet avslag fra Fiskeridirektoratet som konkludert med at konseptet ikke oppfyller vilkåret om betydelig innovasjon.

Marads patent består av 24 krav. Hauge Aqua mener 23 av dem ikke inneholder nye trekk, mens ett skal være ugyldig fordi det ikke skiller seg fra kjent teknikk.

Mowi og Hauge Aqua søkte sammen om 14 utviklingstillatelser til Egget, men fikk kun seks.

Hauge Aqua har totalt tre patenter av ulike versjoner av Egget. I tillegg har de én kjent søknad til behandling ifølge TU. Cato Lyngøy, daglig leder i Hauge Aqua, sier til TU at de har levert innsigelse mot Marads patent for å beskytte egne verdier.

– Vi ønsker å ivareta våre rettigheter i forhold til egne patenter. Vi mener at Marads patent bryter med både vårt og andres patenter, sier Lyngøy.

TU har også vært i kontakt med daglig leder Bjørn Endresen i Marad Norway. Han ønsker ikke å uttale seg om saken eller svare på spørsmål om innsigelsen.