HI-forsking syner at genredigert, steril laks liknar oppdrettslaks. Men den kan ikkje brukast i Noreg per no.

Den genredigerte laksen kan unngå at oppdrettslaks parar seg med villaks. No jobbar forskarane med korleis laksen kan masseproduserast.

– Vi har fått pengar til eit nytt prosjekt som skal starta neste år. Vi har jobba med masseproduksjon av genetisk steril laks ei stund, og det vil vi halda fram med i det nye prosjektet neste år. Det blir veldig spennande, seier HI-forskar Lene Kleppe om neste steg i forskinga på genredigering av oppdrettslaks.
– Vi har fått pengar til eit nytt prosjekt som skal starta neste år. Vi har jobba med masseproduksjon av genetisk steril laks ei stund, og det vil vi halda fram med i det nye prosjektet neste år. Det blir veldig spennande, seier HI-forskar Lene Kleppe om neste steg i forskinga på genredigering av oppdrettslaks.Foto: Erlend Astad Lorentzen
Publisert 9. August 2022, kl. 13.31Oppdatert 9. August 2022, kl. 13.31