Et nytt avlusningsfartøy har sett dagens lys i år: «SealiceHunter 1». I disse dager ligger båten til kai i Bergen, mens de holder på å oppdatere fartssertifikatet til europeisk fart.

Gründer Frode Ramvik startet selskapet Green Sealice Solutions sammen med kameraten Ole Helge Limann i fjor. Nå er de endelig i gang med arbeidet med å avluse laks for oppdrettere.

27 merder

Båten overtok de i begynnelsen av mai, og deretter gikk de inn i flere måneder med knallhard jobbing. Fire uker forsinket kunne de begynne med de første testene hos Bremnes Seashore på Bømlo.

6. september i år utførte rederiet de første avlusningene, og til dags dato har de avluset 27 merder og over 4 millioner laks.

– Resultatene etter de første avlusningene er gode. Vi ligger på 90 prosent pluss på avlusningseffekt og vi har lav dødelighet, sier Frode Ramvik til Tekfisk.

Gründer og daglig leder av rederiet Green Sealice Solutions, Frode Ramvik. Foto: Kjersti Kvile

Børster og dyser

Om bord er det installert en Skamik 1.5, et system for mekanisk avlusing.

Systemet fungerer slik at de pumper opp fisken fra merden ved hjelp av en fiskepumpe. Fisken går deretter over i det Ramvik kaller for vaskemaskinen. Først over rister, som sorterer ut rensefisk og lus for seg. Deretter går laksen gjennom et system av børster og lavtrykksdyser.

Ramvik forteller at konseptet er enkelt, og at det er lite som kan gå galt. I selve Skamiken tilbringer fisken 4–6 sekunder.

– Brukt riktig er den veldig skånsom og effektiv, sier Ramvik.

På vei til Irland

Nå er båten kun klasset for liten kystfart, men planen er ikke å bare gå langs Norskekysten. Rederiet jobber med få båten klasset for europeisk fart. Så fort det er klart, settes kursen mot Irland og en avlusingsjobb der.

I høst sikret Green Sealice Solutions seg kontrakt med oppdrettsselskapet Bremnes Seashore. Den fungerer sånn at oppdrettsselskapet kan leie båten videre til andre selskaper, derav den forestående turen til Irland. Det gir ekstra penger både for Bremnes og for rederiet.

Tekfisk har vært i kontakt med Bremnes Seashore, som ikke ønsker å uttale seg i denne saken.

Børstene skal være skånsomme og fjerne lusa fra laksen. Foto: Kjersti Kvile

Hjelp fra statistikken

Ramvik begynte som overstyrmann og skipper på brønnbåt i 2010. I 2015 installerte Norsk Fisketransport, som han jobbet for da, en Skamik 1.0. Han har fulgt selskapet siden, og nå har de inngått partnerskap.

I 2015 begynte også Ramvik å føre statistikk.

I regnearket sorterte han fisken etter størrelse og noterte seg så trykk, børstehastighet, lastehastighet, sykdommer og skinnhelsen. Slik pekte de beste innstillingene på maskinen seg ut basert på størrelse og tilstand på fisken. Det ga et kvalifisert grunnlag for å si hvor mye ulike fisker sannsynligvis tåler.

Ramvik gjorde jobben av egen interesse.

– Fører du statistikk, blir du bedre, er hans enkle forklaring.

Avlusningsfartøyet «SealiceHunter 1» til kais i Bergen. Har installert blant annet Skamik 1.5, en mekanisk avluser som benytter spyling og børster for å bli kvitt lakselusa. Foto: Kjersti Kvile

Mindre anlegg

Målet på lengre sikt er å gjøre anlegget mindre, mer effektivt og automatisert. Ramvik ser for seg et anlegg som du kan få på et konteinerfeste på en arbeidsbåt, og som kan tas av når det ikke trengs.

– Da har du en ekstremt fleksibel og mye billigere løsning, sier han.

– Er det rederiet og tjenestene der eller teknologien du vil utvikle?

– Begge deler.

Har søkt patent

Ramvik forteller at han har en idé om hvordan han kan forbedre Skamiken ytterligere. Foreløpig holder han kortene tett til brystet.

– Men det skal forbedre både effekten og fiskevelferden uten å skru opp trykket. Ta de siste prosentene som ingen klarer å ta, sier Ramvik.

Han har allerede hatt forsøk på konseptet i samarbeid med Nofima for å undersøke effekten på lakselusa. Nå jobber de med en søknad til Mattilsynet om å teste det med fisk.

Maskinlæring og automatisering

Green Sealice Solutions samarbeider også med teknologiselskapet Sentient i Aust-Agder. De utvikler programvare som benytter maskinlæring. En algoritme er på plass for å kunne skille laks og lus og utføre tellinger og si noe om fiskevelferden. Snart skal de starte på «opplæringen» av kamerasystemet og håper det vil gi mye verdifull data både for rederi og oppdretterne.

En Skamik 1.5 er installert på dekk av fartøyet. Foto: Kjersti Kvile

Da kan de se i sanntid hvordan avlusingen påvirker fisken og kan endre innstillinger på hastighet og trykk deretter. Etter hvert skal det skje automatisk.

– Tanken er at etter hvert skal AI-en være mye flinkere enn meg til å kjøre Skamiken, sier Ramvik.

Får EU-midler

Investeringsselskapet Moment Holding har hjulpet til med å få struktur på ting.

– Moment Holding og Skamik har vært helt essensielle for oss, sier Ramvik.

Tidligere i høst gikk Green Sealice Solutions helt til topps i Horizon 2020, EUs forskning og innovasjonsprogram. I samarbeid med investeringsselskapet Moment Holding, sikret de dermed 20 millioner kroner til det videre arbeidet.

Nå har Ramvik akkurat skrevet under et «grant agreement», så snart skal pengene være på vei.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra Tekfisk: