Da torskeoppdrett var på sitt største for ti år siden var det høy dødelighet og masse svinn i produksjonen. To årsaker som skremte vekk satsingen, men nå har man fått bukt med dette. Likevel har tarmslyng fortsatt vist seg å være en utfordring. Tarmslyng utgjør 80 prosent av dødeligheten hos torsk, ifølge forskere.

– Dette er en stor kostnadsfaktor for næringen, sier seniorforsker Thor Magne Jonassen i Akvaplan Niva til Intrafish.

Etter et initiativ fra Torskenettverket, som fikk med seg næringsaktørene og forskningsmiljøene i en søknad, fikk de i sommer et tilsagn fra Forskningsrådet om en støtte på 9,76 millioner kroner til å se på nettopp dette.