Mowi får – to andre fikk avslag på utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag gitt tilsagn til Mowi for konseptet Marine Donut. Samtidig får to selskaper avslag. I det ene konkluderer Fiskeridirektoratet med at «konseptet har betydelige svakheter når det gjelder den driftsmessige gjennomførbarheten».

Marine Donut er tenkt plassert i Balsfjorden.
Marine Donut er tenkt plassert i Balsfjorden.Foto: Saltpixel
Publisert 5. April 2019, kl. 18.17Oppdatert 5. April 2019, kl. 18.17