– I Sør-Norge tenker vi at rensefisk er den eneste realistiske løsningen på luseutfordringen på de neste 5–7 årene, vi har