Sjømat har blitt eten, kjøpt og seld og skapt livsgrunnlag for folk i tusenvis av år. Mange framsteg har gitt verda dei verdikjedene for sjømat vi ser