En pressemelding fra Akvaplan-niva onsdag omtaler resultatene fra en studien og gir forhåpentligvis noen svar på hva som er den beste «timingen» for utsett av smolt.

- Norske settefiskprodusenter har i dag tatt i bruk en rekke teknikker som gjør det mulig å påvirke og styre smoltifiseringsprosessen hos laks ved manipulering av daglengde og vanntemperatur. Erfaringsdata fra næringen viser imidlertid at kvaliteten på den fisken som produseres, målt i overlevelse og vekst etter overføring til sjø varierer fra anlegg til anlegg. Fra en rekke oppdrettere blir det hevdet at årsaken til denne variasjon skyldes problemer med å «time» overføringen i forhold til smoltvinduet. Et typisk spørsmål som derfor ofte går igjen hos aktører i næringen er hvilke fysiologiske og/eller morfologiske egenskaper som bør brukes til å «time» utsett av smolt, skriver selskapet i meldingen.

I undersøkelsen de har gjort sammen med forskere fra Universitetet i Bergen og Høyskolen i Bergen ble det undersøkt hvordan kombinasjonen av to fotoperiodiske regimer i ferskvann (kontinuerlig lys og naturlig fotoperiode) og fire overføringstider til sjøvann (februar, mars, april og mai) påvirket smoltens utvikling og påfølgende vekst i sjøvann frem til slakting i kommersiell produksjon.

Funn i forsøket viser at:

  • Stor laksesmolt vil kunne settes over på sjøvann så tidlig som februar gitt fire uker kontinuerlig lys forut for utsett.
  • Kontinuerlig lysbehandling fra februar fremskynder smoltifiseringstidspunktet hos laks med opptil en måned.
  • Det ble ikke funnet noen forskjell i slaktevekt mellom de ulike gruppene, hverken med hensyn på utsettingstidspunkt eller lysbehandling i ferskvann lysbehandling.
  • Slaktevekten var signifikant påvirket av vekt ved utsett. Dette kan tyde på at mindre smolt opplevde mer osmotisk stress etter utsett, og dermed viste dårligere ytelse i sjø, mens større smolt klarte saltvannsmiljøet bedre.