Teknologien er hentet fra USA. Der er den allerede kommersialisert og i bruk for å påvise giftige alger.

- Tanken er å bruke dette ved merder for å påvise lakselus tidlig, slik at det går en varsling til anlegget om at nå er nivået over terskelen som er akseptabel. Dermed kan oppdretterne sette i gang tiltak som beskytter laksen, sier forsker Thierry Baussant ved Norce til Tekfisk. Han leder det fireårige forskningsprosjektet.

Forsker Thierry Baussant ved Norce bruker teknologi som vanligvis overvåker algeutbrudd, til å lage varslingssystem mot lakselus. Foto: Norce

Tidligere varsling

Forskerne tar utgangspunkt i et instrument kalt Environmental Sample Processor, ESP, som er utviklet ved Monterey Bay Aquarium Research Institute.

- Prosjektet går ut på påvisning av lakselus og andre patogener, for eksempel amøben som gir laksesykdommen AGD, sier Baussant til Tekfisk.

Det gjøres ved å tallfeste sykdomsfremkallende virus og bakterier sitt DNA i vannet, en metode kalt miljø-DNA.

Målet er å gi tidligere varsling om lakselusangrep og AGD som kan smitte laks i merden. Dermed kan man få satt i gang bærekraftige tiltak for å bekjempe angrepet, ifølge Baussant.

Illustrasjon av hvordan teknologien fungerer. Foto: Norce

Lab i en boks

Så langt har forskerne klart å påvise lakselus i vannprøver tatt fra smitteforsøk og AGD i vannprøver fra felt.

Nå er de klare for neste fase, der teknologien skal testes på et anlegg med laks.

- Vi skal teste den ut basert på det vi har gjort i laboratoriet, og se hvordan det fungerer i virkeligheten. Vi har valgt et anlegg som vi vet har utslag av lakselus og AGD der det er bra for oss å teste, sier forskeren.

Målingene skal gjøres automatisk, og instrumentet kan fjernstyres.

- Det blir som en «lab in a can», en robot som gjør alt fra å samle inn vannprøver fra miljøet rundt, filtrere vannet og hente ut spor av DNA fra lus eller AGD som er i vannet, sier Baussant.

Gjør analyse på stedet

Under uttestingen skal de sammenligne dataene sensoren får inn med den manuelle tellingen av lus for å se om tallene stemmer overens.

- Du må på forhånd vite hva du vil detektere, og så kjører instrumentet en kjemisk analyse som ellers blir gjort i laboratorium. Dataene sendes videre til sluttbruker, og kan gå rett inn i deres systemer for overvåkning, forklarer forskeren.

Oppdrettere kan selv bestemme hvor mange prøver som skal tas hver dag, og kan underveis fjernstyre endringer i oppsettet.

Etter to måneders tid må instrumentet hentes opp og lades før det settes ut igjen.

For salg til neste år?

Forskningsprosjektet avsluttes til neste år. Da håper Baussant at teknologien er klar for bruk hos oppdrettere.

- Hvordan er responsen fra oppdrettsnæringen?

- Vi har hatt diskusjoner med ulike oppdrettere, og de viser interesse. Men de har ikke sett instrumentet, og vi har ikke testet i felt. De vil gjerne se hvordan det fungerer i virkeligheten, og derfor skal vi nå teste det. Jeg håper det vil gi gode resultater, sier Baussant.

Norce, Veterinærinstituttet og DTU i Danmark er partnere i prosjektet, som har fått 8 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet.

-- --

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fraTekfisk: