Prosjektet har tittelen «Smittesikring og biosikkerhet i norsk lakseproduksjon», og er finansiert av FHF. – Dersom vi lykkes med dette prosjektet – å etablere en ny standard som anerkjennes