Dette har reist spørsmål om dette skyldes at rekene har vært eksponert for lusemidler, skriver Akvaplan-niva i en pressemelding. Akvaplan-niva har gjennomført