Oppdrettsmerdene er blitt større og avstanden mellom dem har økt betraktelig fra 2005 til 2020. Det viser en kartlegging Universitetet i Melbourne og Havforskningsinstituttet har gjort.

Ved hjelp av satellittbilder har forskerne kartlagt merdutseende, plassering og størrelse på fiskeoppdrettsanlegg i sjø fra 2005 til 2020 i de største fiskeoppdrettsnasjonene.

Funnene viser at oppdrettsanlegg opptar større havområder i 2020 enn i 2005.

  • Norge står for den største økningen i totalareal som benyttes ved hver oppdrettslokalitet i perioden med 221 prosent.
  • Antall merder per anlegg er i snitt syv i Norge i perioden, men disse har i snitt gått fra 23 meter i diameter til 43 meter i diameter.