– Desto mer det blåser om våren, desto senere starter våroppblomstringen, forteller havforsker og forskningssjef Frode Vikebø i en melding.

Planteplanktonet er havets gress, og har en eksplosjonsartet vekst hver vår. Ved å sammenligne satellittbilder og vindmodeller tilbake til 1998, har havforskerne nå dokumentert en sammenheng mellom vinden og våroppblomstringen.

– Noen satellitter kan observere klorofyll i planteplankton. Dermed kan vi tidfeste når oppblomstringen skjer i ulike områder, sier Vikebø.

Sammenhengen er spesielt tydelig langs kysten utenfor Møre og nordover mot Haltenbanken. Med økende vind i disse områdene kan vi se forsinkelser på oppblomstringen med mer enn én måned fordi algene blandes ned i havet, vekk fra det livgivende lyset.