Ved mistanke om sykdom hos laksen, er det viktig med raske svar. Et nytt prosjekt hos Veterinærinstituttet, skal bidra til det. – Vi skal gjøre prøvene digitalt tilgjengelig,