Samarbeidspartnere i prosjektet er Veterinærinstituttet, Norsk Regnesentral og Proactima sammen