Sintef Nord vant prosjektet som ble utyst av Fiskeri– og havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF). Prosjektet ble utlyst med frist