Ti millionar kroner til forsking på havbruk til havs og vindkraft

Publisert 13. May 2022, kl. 11.28Oppdatert 13. May 2022, kl. 11.28