Frem til i dag har håndteringen av dødfisk foregått analogt og manuelt. Det vil si at død fisk i oppdrettsnota pumpes med luftslanger fra bunnen