Amøbegjellesykdom (AGD)
  • Amøbegjellesykdom (AGD) forårsakes av amøben Paramoeba perurans
  • Paramoeba perurans og AGD ble første gang påvist hos norsk oppdrettslaks i 2006. Siden 2012 har amøben forårsaket betydelige tap.
  • AGD forekommer hos oppdrettsfisk i saltvann, først og fremst hos atlantisk laks, men er blitt påvist på andre oppdrettsarter som regnbueørret, piggvar, rognkjeks og ulike leppefisk
  • De to viktigste risikofaktorene for AGD-utbrudd er angitt å være høy salinitet og forholdsvis høy sjøvannstemperatur.
  • Patologiske