Det fireårige prosjektet har vært drevet av Nordic Halibut AS sammen med industripartnere og norske forskningsmiljøer innen marin biologi.

Torsdag ble resultatene fra prosjektet presentert av partene, og i en pressemelding uttaler de at det vil legge grunnlaget for kunnskapsdrevet utvikling i yngelproduksjon, som igjen skal sikre en stabil tilgang på kveiteyngel av høy kvalitet.

Videre pekes det på at prosjektet har resultert i nye, kunnskapsbaserte metoder for vurdering av rogn- og melkekvalitet, nye metoder for preservering av melke og etablering av systematisk avlsarbeid.

Administrerende direktør i Nordic Halibut, Edvard Henden, er svært fornøyd med resultatet av prosjektet og mener det gir en ny og langt mer robust plattform for dagens produksjon.

Edvard E. Henden Foto: Anders Furuset

Genetikk og skalerbar produksjon av høykvalitets yngel er en forutsetning for utvikling av kveite som oppdrettsart, understreker prosjektleder i Nordic Halibut, Leif Berg, i meldingen.

– Vi skal sørge for å ha de riktige evalueringsverktøyene og den riktige metodikken til å realisere kveite som bærekraftig supermat i stor skala innen 2030 legger Henden til.

Nordic Halibut
  • Norsk kveiteoppdretter med aktivitet i Midsund, Askøy, Averøy og Eide.
  • Hovedkontoret ligger på Averøy og salgskontoret ligger i Bergen.
  • Hovedeier er Kontrari (Frode Teigen) og Kontrari.
  • Selskapet gikk på børs i 2021.

Innovasjonsprosjektet startet i 2018 av Nordic Halibut AS sammen med industripartnerne Sogn Aqua Juvenile AS og Sande Seafarm Production AS. Prosjektet har hatt en kostnadsrammen på 30,2 millioner kroner – med støtte fra forskningsrådet på 12.2 millioner kroner til å dekke FoU-tjenester.