Oppblomstring av alger i sjøen i Nordland og Troms har tatt livet av millioner av oppdrettslaks den siste