I oppdrettsanlegg på land går rundt ti prosent av fôret til spille. Dette er noe Frode Nerland, også kalt Nofimas svar på Petter Smart, og Turid Synnøve Aas prøver å løse. Svaret har blitt en «spillboks» som skiller ut fôr slik at fôret kan gjenbrukes.

− Vi i departementet er veldig godt fornøyd. Dette er et eksempel på at forskningsresultat kommer industrien til gode. Helt konkret fører dette til bedre utnyttelse av fôr. Nyttig forskning og godt anvendte penger, sier Kristina S. Hansen statssekretær Kristina S. Hansen fra Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding fra lanseringen.

Klar for verdensmarkedet

Nofima har inngått en avtale med utstyrsleverandøren Vard Aqua som skal videreutvikle oppfinnelsen for kommersielt salg.

− Vi er veldig glade for at vi kan samarbeide med teknologileverandører som Vard Aqua, slik at de kan ta vårt forskningsverktøy videre ut i kommersiell skala. I industrien vil økonomi og ressursutnyttelse være de store fordelene med spillboksen, sier Kjell-Åge Rognli, Direktør for Forretningsutvikling i Nofima i pressemeldingen.

Statssekretær Kristina S. Hansen (i hvitt) flankert av Nofimas Torbjørn Åsgård, Turid Synnøve Aas og Bente Torstensen foran spillboksen som ble lansert på torsdag. Foto: Morgan Lillegård/Nofima

Prosjektet var ikke ment som noe som skulle kommersialiseres, men et ønske om å måle fôrinntak og fornøyelighet av fôr i forskningen på enklere måte. Men et problem hos fisk er at fôr og avføring blandes i vannet, som gjør denne forskningen vanskeligere. Dermed endte de opp med å lage et verktøy som samlet dette opp. Løsningen baserer seg på at spretten i fôret kontra den mer klissete avføringen, skiller fôr og avføring i ulike fraksjoner.

Torsdag viste de dette frem til statssekretæren på anlegget til Nofima i Sunndalsøra. For industrien tror forskerne at teknikken er aktuell for landanlegg i første omgang.

Fordel forskning også

− Vi håper spillboksen skal gi oss nøyaktige målinger, at forsøksteknikerne våre får en enklere arbeidshverdag, og fisken slipper å bli håndtert, sier Turid Synnøve Aas i Nofima i pressemeldingen, som er en av forskerne bak metoden og prosjektleder.

At fisken slipper å bli håndtert gjør også at forskerne kan ta ut hyppigere prøver fordi de ikke trenger å ta hensyn til fisken. Det gir bedre forskningsmuligheter.

Aas gir også ros til Nofimas Petter Smart, som de altså selv omtaler Frode Nerland.

− Han har lagt ned mye tid til å observere og med sin kreativitet har han mekket til stadig nye forbedringer. I Nofima er det sjelden sånn at vi går og kjøper noe helt ferdig. Vi mekker det til, og det er Frode god til, sier Aas.