– Historisk så har bondekulturen fått mye plass i fortellingen om Norge, og den har satt sitt