Nyleg intervjua IntraFish Therese Log Bergjord om likestilling i næringslivet. Bergjord har klare tankar om