Nofima omsatte i 2021 for 677 millioner kroner og har nærmere 400 ansatte med 36 ulike nasjonaliteter. 164 av disse har doktorgrad. Én av dem er Bente Torstensen. I sommer får hun ansvaret for å lede hele matforskningsinstituttet. Da trer Øyvind Fylling-Jensen, som har vært administrerende direktør siden 2009, inn i pensjonistenes rekker.

Fredagsintervjuet

Navn: Bente E. Torstensen

Alder: 52 år

Bosted: Bergen

Familie: Ektemann og en sønn på 18 år

Stilling: Divisjonsdirektør for akvakultur i Nofima

Aktuell: Tar over som administrerende direktør i Nofima i sommer

– Jeg har alltid vært opptatt av å gjøre en god jobb der jeg er til en hver tid.