Roy Bernt Pettersen (68) har fisket siden han var «en neve stor». Han rodde fiske på Andfjorden fra 13-14-årsalderen med egen båt, og jobbet noen år som kyst- og trålfisker. Nå høster han fisk på helt annet vis - fra et landbasert oppdrettsanlegg på Andøya i Nordland.

– Vi har nådd et tak for hvor mye villfisk vi kan høste. Skal vi ha mer matproduksjon fra sjøen trenger vi også landbasert produksjon, og nye, mest mulig bærekraftige måter å produsere matfisk på, slår gründeren fast.