For han er det ei gåte at me har taco-fredag i Noreg

– Alle veit korleis det ser ut inne i ein fjøs, i alle fall ganske mange, men det er få som har sett eit oppdrettsanlegg eller fiskeindustrien.

Øyvind André Haram er aktiv på Twitter, men meiner det er vanskelegare å meina ting i dag. – Definitivt, for det du kan ikkje ha noko feil. Det trur eg er litt av grunnen til at så få har lyst å bli politikarar. I tillegg til at det har blitt slik at ålmenta skal vita alt om offentlege personar.
Øyvind André Haram er aktiv på Twitter, men meiner det er vanskelegare å meina ting i dag. – Definitivt, for det du kan ikkje ha noko feil. Det trur eg er litt av grunnen til at så få har lyst å bli politikarar. I tillegg til at det har blitt slik at ålmenta skal vita alt om offentlege personar.Foto: Joar Offerdal Vatlestad
Publisert 17. March 2023, kl. 04.01Oppdatert 19. March 2023, kl. 10.21