IntraFish møter havforsker Frode Oppedal på kontoret på Matre ved Havforskningsinstituttet (HI) i Masfjorden kommune. Utenfor slår sola sprekker gjennom skyene, og kaffekoppen har fått påfyll.

Det tar ikke mange minuttene før Oppedal er godt i gang med å snakke om dyrevelferd og merdmiljø, et fagfelt han jobber mye med. I løpet av 26 år har Oppedal funnet svaret på en lang rekke problemstillinger gjennom studier ved forskningsstasjonen på Matre og forsker i faggruppe dyrevelferd ved HI.

Frode Oppedal

Stilling: Forsker ved Havforskningsinstituttet

Utdanning: Akvateknologi ved Bergen Ingeniørskole, og biologi og akvakultur ved Universitetet i Bergen.