- Det er ingen tvil om at næringen tjener gode penger nå, men vi har godt over 30 kr/kg i kostnader, noe som er bekymringsfullt.Nordlaks-sjef og