Et halvt år har gått siden Morten Egenæs Fjæreide ble midlertidig sjef i Lerøy Sjøtroll. 1. juli troppet han opp på samme måte som de foregående seks månedene, men denne gangen som permanent daglig leder i selskapene Lerøy Vest og Sjøtroll Havbruk.

– Det var et veldig langt jobbintervju, sier Fjæreide og ler.

Fjæreide, som er 45 år gammel, eller halvveis til nitti som han selv sier, startet havbrukskarrieren så sent som i 2018. Nå er han leder for nærmere 500 ansatte i et havbruksselskap som hadde over fire milliarder kroner i omsetning i 2021 og en produksjon på 70.000