– Far min starta med lakseoppdrett rundt 1960, og eg var med omtrent frå starten. Fiska pale (vestlandsk for småsei. red.anm.) som vart malt