Første møte med havbruksnæringa fekk ho då ho som student på utveksling