Dharma Rajeswaran
  • Alder: 56 år
  • Stillingstittel: Driftsdirektør i Proximar, som bygger landbasertanlegg i Japan.
  • Bosted: Miami i Florida, USA.
  • Sivilstatus: Gift, 3 voksne døtre fra forrige ekteskap.
  • Oppvokst: Sri Lanka, Jaffna.

– Jeg tror på landbasert oppdrett, spesielt fordi produksjonen skjer der markedet er.