Det startet som et lite, familieeid pelagisk selskap. Selv om Bakkafrost nå er blant verdens største lakseselskaper,