– Spesielt jo lenger nord man kommer langs kysten så er det store forskjeller på sommer og vinter når det gjelder produksjonsvilkår, sier regionlederen i Lerøy Aurora.

Store deler av produksjonen skjer i de kommende månedene. Da må Johansen ha folk på jobb, for det er dyrt å ha nedetid i denne perioden.

– Samtidig som vi har våre beste måneder til produksjon, vil folk selvsagt ha ferie. Derfor må det planlegges godt.

Hans jobb er å bistå driftslederne i region øst.