TROND WILLIKSEN
  • Alder: 56
  • Stilling: Konsernsjef i Benchmark Holdings
  • Utdanning: Fiskeriøkonom fra Bodø, bachelor fra Pacific Lutheran University, master fra University of Washington -- begge i business administration og begge fra Seattle i USA
  • Sivil status: Samboer med Evy Vikene (kommersiell direktør i fôrselskapet Skretting). Han har to døtre, Kristina (25) og Ingrid (22). De studerer begge økonomi med sikte på sjømatnæringa
  • Bosted: Oslo og Stavanger
  • Oppvokst: Tettstedet Rørvik i Nord-Trøndelag

Fra 2011 til 2016 gjennomførte han er snuoperasjon hos Akva Group som er verdens største leverandør av utstyr og tjenester til havbruk.