Fra 2011 til 2016 gjennomførte han er snuoperasjon hos Akva Group som er verdens største leverandør av utstyr og