– Jeg har jobbet som toppleder i 20 år, i ulike industrier. Det er spennende å fornye seg, og sjømat og laks er særdeles interessant. Det er fantastisk å være en del av denne bransjen, sier Tor M. Lønnum.

Mellom en serie av møter under Aqua Nor-uken tar Lønnum imot Intrafish for et intervju i Kvervas relativt nye lokaler ved Nidelven.

Witzøe-familien eier over 90 prosent av Kverva, og Gustav Witzøe sitter naturligvis i styret.

– Snakker dere ofte sammen?

– Jeg har veldig tett kontakt med Gustav Witzøe.